top of page

Kubernetes introductie

Deze Kubernetes trainingsreeks bestaat uit 3 trainingen. Na de reeks heb je de basisvaardigheden en oefening voor het gebruik van containerisatie en Kubernetes.

 

De trainers zijn veldexperts en gebruiken dagelijks Kubernetes. Alle trainingen zijn interactief en beginnen met enige theorie en discussie, gevolgd door een hands-on workshop.

1. Containerisatie & Docker

Het eerste deel van de Kubernetes introductiereeks zal zich richten op containerisatie. Containerconcepten moeten goed begrepen worden, omdat Kubernetes voor 100% gebaseerd is op containertechnologie.

 

Waarom gebruiken we containers, hoe verhouden ze zich tot virtuele machines? We zullen de voordelen bespreken, best practices, belangrijke architectuurconcepten en best practices.

 

De training bestaat voor 40% uit theorie en 60% uit praktische oefeningen.

Workshop (praktische oefeningen)

 • Voer Docker-images uit als containers op je lokale machine

 • Haal logs op en analyseer containerwerkbelastingen

 • Bouw je eigen images met behulp van een Dockerfile, inclusief Docker Build met meerdere stappen

 • Poorten blootstellen met behulp van poorttoewijzingen

 • Containers configureren met behulp van omgevingsvariabelen en volumekoppelingen

 • Gebruik een Docker-registry voor images en voer Docker-images uit die zijn gebouwd door een collega

2. Inleiding tot Kubernetes (deel 1)

Na het begrijpen van containerisatie gaan we in op de architectuur en basisconcepten van Kubernetes.

 

In deze workshop zullen we ingaan op de noodzaak van container orchestratie en concepten zoals verzoening (reconciliation) en gewenste toestandsconfiguratie (desired state configuration). Je zult leren over de architectuur en alle belangrijke Kubernetes-componenten met hun verantwoordelijkheden. We zullen ook de meest gebruikte Kubernetes-resources behandelen die binnen een cluster bestaan: Namespaces, pods, services, deployments, enzovoort.

 

De training bestaat voor 40% uit theorie en 60% uit praktische oefeningen.

Workshop (praktische oefeningen)

 • Start een lokale Kubernetes-cluster op je eigen machine

 • Loop door de vooraf gemaakte Kubernetes workloads heen

 • Maak basis Kubernetes-resources aan met behulp van kubectl-commando's en pas yaml declaratieve staat toe

 • Implementeer basis Kubernetes-applicaties met deployments, pods, services, port-forwarding, labels & selectors

 • Voer een eenvoudige rollback uit voor deployments

 • Inspecteer pods en communiceer met actieve containers op Kubernetes

3. Inleiding tot Kubernetes (deel 2)

In de derde workshop zullen we dieper ingaan op Kubernetes en zijn functionaliteit. We zullen de cloud-native architectuur bespreken en meer geavanceerde Kubernetes-concepten en best practices behandelen, zoals Ingress Controllers, andere servicetypen zoals LoadBalancers, en we zullen kijken naar de interactie tussen Kubernetes en de cloud. We zullen kijken naar hoge beschikbaarheid, zelfherstel, liveness en readiness probes, secrets, configmaps en meer.

 

Er is altijd ruimte om klantgevallen te bespreken of de inhoud aan te passen.

 

De training bestaat voor 30% uit theorie en 70% uit praktische oefeningen.

Workshop (praktische oefeningen)

 • Voer een container uit op Kubernetes met omgevingsvariabelen uit configmaps en secrets

 • Configureer meerdere Kubernetes-pods die met elkaar communiceren via Kubernetes-configuratie

 • Stel een Kubernetes-applicatie in voor productiegebruik met behulp van readiness en liveness probes

 • Installeer Helm en implementeer open-source applicaties met behulp van Helm Charts

 • Stel een Ingress Controller in op Kubernetes

bottom of page